Categories
Khobus Abyadh
Rp 11,000.00 Rp 11,000.00 11000.0 IDR
Extra Acar
Rp 11,000.00 Rp 11,000.00 11000.0 IDR
Tamarine
Rp 16,500.00 Rp 16,500.00 16500.0 IDR
Fatayir Laham
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR
Fatayir Keju
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR
Chapati
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR
Bathatis
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR
Ajwad Gahwah
Rp 22,000.00 Rp 22,000.00 22000.0 IDR
Lemon Tea
Rp 24,200.00 Rp 24,200.00 24200.0 IDR
Kiwi
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Vanilla
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Syawarma Dajaj
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Syaksuka
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Orange
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Muhallabiah
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Lemon Squash
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Lemon
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Extra Dajaj
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Chocolate
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR
Ajwad Mocktail
Rp 27,501.00 Rp 27,501.00 27501.0 IDR