Categories
Syawarma Laham
Rp 38.501,00 Rp 38.501,00 38501.0 IDR
Syawarma Dajaj
Rp 27.501,00 Rp 27.501,00 27501.0 IDR
Syaksuka
Rp 27.501,00 Rp 27.501,00 27501.0 IDR
Khobus Abyadh
Rp 11.000,00 Rp 11.000,00 11000.0 IDR
Cheezy Roll
Rp 60.501,00 Rp 60.501,00 60501.0 IDR
Chapati
Rp 22.000,00 Rp 22.000,00 22000.0 IDR
Bathatis
Rp 22.000,00 Rp 22.000,00 22000.0 IDR
Fatayir Laham
Rp 22.000,00 Rp 22.000,00 22000.0 IDR
Fatayir Keju
Rp 22.000,00 Rp 22.000,00 22000.0 IDR